X
تبلیغات
رایتل
دبیرستان شاهد پسرانه - دوره اول - بروجرد


امروز :
تماس با مدیر

سوالات نهم

مرتبه
تاریخ : شنبه 21 فروردین 1395

سلطان به وزیرگفت۳سوال میکنم فردا اگرجواب دادی هستی وگرنه عزل میشوی.

سوال اول: خداچه میخورد؟

سوال دوم: خداچه می پوشد؟

سوال سوم: خداچه کارمیکند؟

وزیر از اینکه جواب سوالها را نمیدانست ناراحت بود.

غلامی فهمیده وزیرک داشت.وزیر به غلام گفت سلطان ۳سوال کرده اگرجواب ندهم برکنارمیشوم. اینکه: خداچه میخورد؟ چه می پوشد؟ چه کارمیکند؟

غلام گفت هرسه را میدانم اما دوجواب را الان میگویم وسومی رافردا

اما خداچه میخورد؟ خداغم بندهایش رامیخورد

اینکه چه میپوشد؟ خداعیبهای بندهای خودرامی پوشد

اما پاسخ سوم را اجازه بدهید فردا بگویم.


 فردا وزیر و غلام نزد سلطان رفتند. وزیر به دو سوال جواب داد. سلطان گفت درست است ولی بگو جوابها را خودت گفتی یا از کسی پرسیدی وزیرگفت این غلام من انسان فهمیده ایست جوابها را او داد. گفت پس لباس وزارت را در بیاور و به این غلام بده غلام هم لباس نوکری را درآورد و به وزیر داد. بعد وزیر به غلام گفت جواب سوال سوم چه شد؟

 غلام گفت: آیا هنوز نفهمیدی خدا چکار میکند! خدا در یک لحظه غلام را وزیر میکند و وزیر را غلام میکند.

طبقه بندی:
ارسال توسط جلیل یاراحمدی

قالب وبلاگ